Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“

„Joining forces for jobs and stability: Support for people at risk in BIH through public/private/civil partnerships“

 

Na osnovu Odluke o bodovnom sistemu i kriterijumima LIR civilno društvo i riješenih prigovora, utvrđuje se

 

KONAČNA RANG LISTA NA JAVNI POZIV ZA PROCES SAMOZAPOŠLjAVANjA

 

Kandidati od rednog broja 1 do 20   će biti pozvani da prisustvuju planiranim obukama koje su planirane u prvoj polovini juna o čemu će kandidati biti pravovremeno obaavješteni.

Prisustvo obukama je obavezno i preduslov za potpisivanje ugovora o grantu.

U slučaju da neko od odabranih kandidata odustane od prisustva obukama pravo na učešće u Projektu ostvaruje slijedeće lice sa rang liste.

 

Kandidati – nezaposlena lica :

Redni br. Ime i prezime Broj bodova
1. Tatjana Kovačević 25
2. Saša Trivunčević 22
3. Miloš Simeunčević 21
4. Siniša Đukić 21
5. Kristina Jovičić 21
6. Kristina Janković 19
7. Dejan Cvijić 18
8. Martina Nunić 17
9. Sanja Ćelić 16
10. Boban Aleksić 16
11. Miroslava Pavlović 4
12. Ljubomir Despić 2

 

 

Kandidati – postojeći preduzetnici:

Redni br. Ime i prezime Broj bodova
13. Darko Đekić 34
14. Asim Galijašević 28
15. Dario Bagić 28
16. Jovica Kuzmanović 28
17. Zlata Lugonjić 26
18. Bojana Motičić 26
19. Đorđe Nikolić 26
20. Aleksandra Sekulić 24
21. Goran Simić 24
22. Simona Delić 24
23. Ljubiša Kitić 24
24. Violeta Mišić 21
25. Dragan Stojanović 21
26. Dajana Popović 21
27. Nataša Bebić 19
28. Jovana Jović 19
29. Uroš Ristić 18
30. Perica Bačić 18
31. Željka Šušković 18
32. Zoran Ninković 18
33. Ivana Malivojević 16
34. Živko Živković 15
35. Monika Petrović 14
36. Dalila Mušić 14
37. Budimir Čelarević 13
38. Gordana Borić 12
39. Suzana Suvajac 9
40. Goranka Jovičić 9
41. Tamara Kerić-Dević 9
42. Selma Kostić 9
43. Danijel Vuković 4
44. Siniša Bubić 4

 

U Banja Luci, 17.05.2024.

LIR CD BANjA LUKA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti