R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

 

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-2/23 od 27.06.2023. godine

Broj: 02-120-5/23

Datum: 25.08.2023. godine

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Komisije, d o s t a v lj a  s e

Sazivam sjednicu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-5/23 od 27.06.2023. godine, radi obavljanja usmenog intervjua sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune u srijeda, 06.09.2023. godine sa početkom u 11.00 časova.

Sjednica će se održati u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Jasmina Mrković

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti