Kancelarija za dijasporu

Kancelarija za dijasporu će pružati sve informacije i usluge za građane u dijaspori, voditi evidenciju o njihovom broju, organizovati kulturne, sportske i druge vidove saradnje te stvoriti povoljan poslovni ambijent za ulaganje iz dijaspore na području opštine Teslić.
Ovom kancelarijom Opština jača vezu sa našom dijasporom i uspostavlja bolju saradnju i komunikaciju. Sa područja opštine Teslić u inostranstvu živi preko 15.000 Teslićana.
Kancelarija će građanima iz dijaspore biti na raspolaganju svaki radni dan i pružati će im pomoć, prije svega u prevladavanju administrativnih barijera i procedura radi pribavljanja određene dokumentacije.
Na internet stranici opštine otvoren je i link ,,PITAJTE OPŠTINSKU UPRAVU”, putem kojega će građani moći postavljati pitanja i na koje će odgovor dobiti u roku od 48 sati, e-mail na koji se mogu obratiti je [email protected] i brojevi telefona 066/110-918 i 053/411-554.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti