Odbornici SO Teslić danas su održali 18. redovnu sjednicu na kojoj je donesena Odluka o izradi Elaborata o opravdanosti zahtjeva za dodjelu statusa grada Opštini Teslić, čime je pokrenuta inicijativa od strane načelnika Milana Miličevića da se Tesliću prizna status koji je prethodnih godina dodijeljen i drugim, manjim opštinama po broju stanovnika, površini i razvijenosti.

U obrazloženju Odluke navedeno je da Skupština opštine Teslić smatra da postoje ispunjeni uslovi da opština Teslić dobije status grada iz razloga što predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja, te da će u narednom periodu Komisija formirana od strane načelnika opštine izraditi elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada, nakon čega će ova inicijativa biti upućena kao prijedlog u dalju proceduru.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević okarakterisao je ovu Odluku kao istorijsku, kojom će Teslić i formalno pravno biti uvršten među najveće i najrazvijenije lokalne zajednice Republike Srpske, gdje po svim parametrima i preduslovima pripada. On je naglasio da Teslić ima veliku urbanu tradiciju prožetu bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, urbanim identitetom, ali i regionalnim  kontinuitetom u trajanju više od jednog vijeka, te da je Teslić svojevremeno u Kraljevini Jugoslaviji i Vrbaskoj Banovini i kasnije u FNRJ  imao status Sreza koji je činilo više opština.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti