U skladu sa odredbama člana 9, stav 7. Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/22), daje se na javni uvid nacrt Srednjoročnog plana rada Opštine Teslić za period 2024-2026. Tokom javnog uvida koji će trajati do 14.2.2024. godine zainteresovani mogu uputiti primjedbe i sugestije na Nacrt plana putem email-a: [email protected]

Srednjoročni plan rada opštine Teslić NACRT

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti