Broj: 02-014-89.5/21

Teslić, 11.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. Statuta opštine Teslić (“Službeni glasnik opštine Teslić”, broj: 4/17) i Pravilnika o podsticajima u poljoprivredi za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić”, broj: 1/22), Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor korisnika usluga otkupne stanice za poljoprivredne proizvode u Tesliću

Projekat EU4AGRI je četvorogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta kao i zadržavanje postojećih i oporavak od krize izazvane COVID- 19 u Bosni i Hercegovini.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za izbor minimalno 35 korisnika usluga, otkupne stanice za poljoprivredne proizvode u Tesliću, po povlaštenim uslovima za skladištenje i prodaju poljoprivrednih proizvoda, koja će biti izgrađena u okviru Projekta.

Ovaj javni poziv odnosi se na izbor korisnika za korišćenje infrastrukture za prodaju i skladištenje poljoprivrednih proizvoda po povlaštenim uslovima, odnosno za subvenciju naknade za korišćenje prostora otkupne stanice za poljoprivredne proizvode u Tesliću, i veće otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda od 5% u odnosu na tržišnu cijenu, za minimalno 35 korisnika sa područja opštine Teslić i susjednih opština u periodu od 36 mjeseci sa mogućnošću produženja perioda korišćenja.

Javni poziv namijenjen je isključivo za poljoprivredne proizvođače koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i koji su upisani minimalno 12 mjeseci prije raspisivanja Javnog poziva u Registar poljoprivrednih gazdinstava pri Agenciji za posredničke, informatičke i druge usluge, Republike Srpske (APIF) .

Krajnji korisnici mogu biti fizička lica (upisana u APIF), zadruge, samostalni preduzetnici i udruženja koja okupljaju poljoprivredna gazdinstva koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi sektori su:

  • sektor jagodičastog voća;
  • sektor povrća (kornišon i povrće proizvedeno u plasteničkoj proizvodnji).

 

 

Kriterij i bodovi Sredstvo verifikacije
Naziv poljoprivrednog proizvođača  
Poljoprivredno gazdinstvo registorvano u APIF-u  
Registrovano komercijalno gazdinstvo 10 bodova Rješenje o registraciji
Registrovano nekomercijalno gazdinstvo 5 bodova
Nosioc gazdinstva  
Prebivalište na području opštine Teslić 5  boda Potvrda pribivališta iz CIP-sa
Broj članova domaćinstva  
do 3 člana 5 boda Ovjerena izjava
od 4-6 članova 10 bodova
preko 7 članova 15 bodova
Starosna dob nosioca poljoprivrednog gazdinstva  
Do 40 godina starosti 10  bodova Kopija lične karte
preko 40 godina starosti 5 boda
Pol nosioca gazdinstva  
Muško 5 bodova Kopija lične karte
Žensko 10 bodova
Podnosilac prijave – osoba sa invaliditetom  
osoba sa invaliditetom 10 bodova Potvrda o invaliditetu
osoba bez invaliditeta 5 bodova

 

Pri izboru korisnika komisija će prednost dati mlađim osobama do 40 godina starosti, ženama nosiocima poljoprivrednog gazdinstva, višečlanim porodicama, po povlaštenim uslovima na period korišćenja od 36 mjeseci a isti će biti u obavezi da sa opštinom Teslić i upraviteljem otkupne stanice, zaključe ugovor o korišćenju otkupne stanice za poljoprivredne proizvode.

Planirani završetak svih aktivnosti na projektu ”Izgradnje otkupne stanice za poljoprivredne proizvode na području opštine Teslić“, je juni 2023. godine.

Javni poziv ostaje otvoren do 27.05.2022. godine do 15:00 časova, a objavit će se na radiju Studio M, TV Kanal 3, veb stranici opštine Teslić, te na oglasnoj ploči opštine Teslić.Planirani završetak svih aktivnosti na projektu ”Izgradnje otkupne stanice za poljoprivredne proizvode na području opštine Teslić“, je juni 2023. godine. povlaštenim uslovima na period korišćenja od 36 mjeseci a isti će biti u obavezi da sa opštinom Teslić i upraviteljem otkupne stanice, zaključe ugovor o korišćenju otkupne stanice za poljoprivredne proizvode.

Za prijavu po ovom javnom pozivu potrebno je popuniti i dostaviti propisani obrazac prijave te dostaviti potvrdu o registraciji gazdinstva iz APIF-a i kopiju lične karte na šalter br. 5 Opštinske uprave Teslić ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

 

OPŠTINA TESLIĆ

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA OTKUPNE STANICE

Karađorđeva 18.

74270 Teslić,

Sa naznakom:

Prijava na javni poziv za izbor korisnika otkupne stanice – NE OTVARAJ

Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji broj 26.

Dodatne informacije u vezi korišćenja usluga otkupne stanice i načina popunjavanja obrasca za prijavu mogu se dobiti na telefone 053/411-536 i 053/411-534 ili u kancelariji broj 26.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Obrasci za javni poziv ЕU4

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti