Broj: 02-014-776/18
Teslić, 5.11.2018. godine

 

Tim za izradu Strategije
razvoja i Plana kapitalnih
investicija opštine Teslić

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata za potrebe ažuriranja Plana kapitalnih investicija opštine Teslić

 

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (savjeti mjesnih zajednica, organizacije civilnog društva, privredni subjekti, javne ustanove i dr.) sa područja opštine Teslić da dostave prijedloge projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja infrastrukturnih objekata, koji će se koristiti u procesu ažuriranja Plana kapitalnih investicija opštine Teslić.

Skupština Opštine Teslić je dana 7.6.2018. godine usvojila Plan kapitalnih investicija opštine Teslić za period 2018-2020. godine, odlukom broj 01-022-44/18. Metodologijom koja je korišćena u izradi Plana, je predviđeno da se svake godine vrši ažuriranje Plana koje obuhvata analizu realizacije u tekućoj godini, definisanje prioriteta, raspoloživih sredstava i dinamike realizacije infrastrukturnih projekata u narednom trogodišnjem periodu.

Predloženi prijedlozi projekata se mogu dostaviti Timu za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Teslić na sledeći način:

-lično u zgradu opštine Teslić, kancelarija br. 8;

-poštom na adresu: Opština Teslić, Karađorđeva 18, sa naznakom Timu za izradu Plana kapitalnih investicija;

-elektronskom poštom na adresu [email protected] (u slučaju dostave e-mailom potrebno dostaviti potpisanu i skeniranu verziju prijedloga projekta).

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijedloga će izvršiti Tim za izradu Plana kapitalnih investicija opštine Teslić imenovan od strane SO Teslić odlukom broj 01-022-16/17.

Rok za dostavu prijedloga projekata je 20.11.2018. godine.

Obrazac projektnog prijedloga se može preuzeti ovdje.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti