Broj: 02-014-52/24

Datum: 03.06.2024. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o dodjeli jednokratne novčane subvencije roditeljima/ starateljima djece koja pohađaju privatne predškosle ustanove na teritoriji opštine Teslić, broj: 02-020-11/24 od 31.05.2024. godine i  Odlukom o izvršenju Budžeta Opštine Teslić za 2024. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 10/23), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za dodjelu jednokratne novčane subvencije roditeljima/starateljima djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove na teritoriji opštine Teslić

1.POZIV

Pozivaju se roditelji/staratelji djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove na teritoriji opštine Teslić da podnesu zahtjev za jednokratnu novčanu subvenciju u iznosu od 250,00KM (slovima: dvijestotinepedeset konvertibilnih maraka) u toku tekuće budžetske godine.

2.PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU SUBVENICIJU

Pravo na jednokratnu novčanu subvenciju imaju svi roditelji/staratelji sa područja opštine Teslić i to za svako dijete posebno a čija djeca pohađaju privatnu vaspitno- obrazovnu predškolsku ustanovu (Vrtić) na području opštine Teslić.

Da bi ostvarili pravo na subvenciju, dijete mora da boravi minimalno tri mjeseca u vrtiću.

Novčana subvencija se odnosi isključivo na djecu predškolskog uzrasta.

3.ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31. avgusta tekuće budžetske 2024. godine.

4.DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

  • Popunjen zahtjev za jednokratnu novčanu subvenciju (zahtjev se nalazi u prilogu javnog poziva. Zahtjev se može preuzeti i na info- pultu Opštinske uprave Teslić)
  • Kopija Ugovora ili potvrda koja je ovjerena i potpisana od strane privatne predškolske ustanove gdje se jasno vidi da dijete pohađa privatnu predškolsku ustanovu najmanje tri mjeseca od dana upisa pa do dana podnošenja zahtjeva
  • Kopija rodnog lista djeteta
  • Kopija lične karte roditelja/staratelja
  • Kopija tekućeg računa

Popunjen zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja u kancelariju broj 25. radnim danom u periodu od 07:00-15:00 časova.

5.ROK ZA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE SUBVENCIJE

Rok za isplatu je 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Opštinska uprava zadržava pravo provjere istinitosti podataka a prije isplate sredstava.

6.KONTAKT ZA INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: Kristina Marković (053/411-537).

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Zahtjev za subvenciju

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti