Broj:02-014-565/2019

Datum: 05.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 67. stav (1) tačka 20) i člana 79. stav (1) tačka 4) Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), kao i glave IV stav (1) tačka 2) Odluke o načinu raspodjele sredstava dobijenih iz Fonda solidarnosti za finansijsku pomoć lokalnim zajednicama u svrhu sanacije šteta od poplava („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/19), raspisuje se

 

 

 JAVNI POZIV

DOMAĆINSTVIMA KOD KOJIH JE IDENTIFIKOVANA I UTVRĐENA ŠTETA NA STAMBENIM I POMOĆNIM OBJEKTIMA U MAJSKIM POPLAVAMA 2019. GODINE ZA ISPLATU SREDSTAVA U SVRHU SANACIJE ŠTETA NA STAMBENIM I POMOĆNIM OBJEKTIMA

 

 

U skladu sa Odlukom o načinu raspodjele sredstava  dobijenih iz Fonda solidarnosti za finansijsku pomoć lokalnim zajednicama u svrhu sanacije šteta od poplava, za pomoć u sanaciji štete na stambenim i pomoćnim objektima usmjeriće se novčana sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

 

1.USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANIH SREDSTAVA

 

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju domaćinstva kojima je Komisija za procjenu šteta na stambenim i pomoćnim objektima utvrdila štetu i čija je šteta iskazana u Izvještaju Komisije, a koji je verifikovan od strane Skupštine opštine Teslić.

 

Obračun i isplata sredstava vršiće se na osnovu podnesenog zahtjeva i visine procijenjene štete koju je utvrdila Komisija za procjenu šteta na stambenim i pomoćnim objektima i to na sljedeći način:

 

  1. a) za iznos štete utvrđene u visini do 1.000,00 KM isplatiće se linearno po 200,00 KM,
  2. b) za iznos štete utvrđene u visini od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM isplatiće se linearno 400,00 KM i
  3. v) za iznos štete utvrđene u visini preko 2.000,00 KM isplatiće se 23,50 % od vrijednosti utvrđene štete od strane Komisije za procjenu šteta na stambenim i pomoćnim objektima.

 

  1. NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU

 

Zahtjevi za isplatu novčanih sredstava na ime sanacije štete od poplava podnose se na propisanom obrascu koji je obavezan, a dostupan je na internet stranici Opštine Teslić www.opstinateslic.com, kao i na info pultu Opštine.

 

Uz propisan obrazac zahtjeva prilažu se i sljedeća dokumentacija:

– kopija lične karte i

– kopija tekućeg računa.

 

Zahtjev za obračun i isplatu sredstava na ime saniranja šteta od poplava, sa potrebnom dokumentacijom može se neposredno predati u prijemnoj kancelariji svaki radni dan od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu Opština Teslić, Karađorđeva broj 18, 74 270 Teslić sa naznakom: SANIRANJE ŠTETE NA STAMBENIM I POMOĆNIM OBJEKTIMA.

 

Javni poziv za isplatu sredstava na ime sanacije štete od poplava na stambenim i pomoćnim objektima ostaje otvoren 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Teslić, internet stranici www.opstinateslic.com, kao i na televiziji K3, odnosno do 21.09.2019. godine.

 

Obradu zahtjeva za isplatu sredstava za pomoć u saniranju šteta na stambenim i pomoćnim objektima sprovešće Komisija koja je izvršila procjenu štete, a isplatu sredstava će vršiti Odjeljenje za finansije na osnovu Zaključka Načelnika opštine Teslić.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune zahtjeve, Komisija koja je izvršila procjenu šteta, odbaciće zaključkom.

 

Za dodatne informacije u vezi  Javnog poziva, Komisija za procjenu šteta na stambenim i pomoćnim objektima, kontakt telefon 053/411-527, elektronska adresa [email protected].

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Zahtjev za isplatu sredstava

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti