Broj: 02-014-58/20

Datum: 02.09.2020. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 53. Statuta Opštine Teslić („Sl. glasnik Opštine Teslić“, br. 11/14 – Prečišćeni tekst), i tačke IV Odluke o prodaji rabljenog motornog vozila, br. 02-014-58/20 od 02.09.2020. godine,  Načelnik opštine Teslić , raspisuje

 

J A V N I    O G L A S 

o prodaji rabljenog motornog vozila putem licitacije-usmenog javnog nadmetanja

 

I

      Opština Teslić vrši prodaju rabljenog motornog vozila:

-putnički automobilterenski, marke LADA NIVA, pogonsko gorivo benzin, godina proizvodnje 2006., zapremina motora 1370 cm3, broj motora: 212147976845. Nije u voznom stanju, odjavljen u MUO-u Teslić. U računovodstvu se vodi bez knjigovodstvene vrijednosti.  Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

 

II

      Prodaja motornog vozila iz tačke I , izvršiće se javnom licitacijom,- putem usmenog javnog nadmetanja.

Početna prodajna cijena  vozila iznosi: 800,00 KM.

U licitaciji mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja do početka usmenog javnog nadmetanja izvrše uplatu  kaucije u iznosu 10% od početne cijene vozila, odnosno 80,00 KM. Kaucija se uplaćuje na žiro-račun br. 5510250000002345, kod „Unikredit Banke“ Banja Luka.

Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se učesnik u licitaciji koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu , po uslovom da je ona viša od početne cijene, i sa istim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji motornog vozila.

Učesniku u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu, uplaćena kaucija uračunaće se u prodajnu cijenu vozila. Ostalim učesnicima uplaćena kaucija će se vratiti. Izuzetno, učesniku u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu za vozilo, ali odustane od zaključivanja ugovora o kuporodaji, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Učesnik u licitaciji koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača (ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu), dužan je preuzeti vozilo u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja licitacije i uplatiti kupoprodajnu cijenu u cjelosti. U protivnom , smatraće se da je odustao od zaključivanja ugovora o kupoprodaji i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

III

      Javna licitacija – usmeno javno nadmetanje, održaće se dana 18.09.2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Opštinske uprave  (Mala sala) u Tesliću,  Ul. Karađorđeva br. 18.

Licitaciom – javnim nadmetanjem će rukovoditi Komisija imenovana rješenjem Načelnika opštine.

 

IV

      Motorno vozilo koje je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 7 do 15 časova, uz prethodnu najavu na tel. br. 065-488-031. Kontakt osoba: Željko Graček.

 

NAČELNIK OPŠTINE,

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti