Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske je dana 15.12.2023. raspisao dva javna konkursa:

“JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE PODRŠKE EVROPSKE UNIJE ZA PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM OBJEKTIMA ZA 2023. GODINU”

i

“JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE PODRŠKE EVROPSKE UNIJE ZA PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTOJEĆIM OBJEKTIMA, SISTEMIMA I PROCESIMA, A KOJI SE ODNOSE NA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA 2023.GODINU”.

Na linku: www.ekofondrs.org/konkurs možete pronaći sve detalje u vezi sa konkursima i IZVRŠITI PRIJAVU za učešće.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti