Broj: 02 – 67 –  3 /18
Teslić,   16.01.2018. godine

 

Na osnovu odredbe tačke VII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 9/17) i odredbe tačke I, podtačka 1. alineja 6. i 7. Programa stipendiranja učenika i studenata u akademskoj 2017/18 godini, broj: 02-67-1/18 od 03.01.2018. godine Načelnik opštine Teslić raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu učeničkih stipendija

 

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija u školskoj 2017/18 godini sljedećim kategorijama učenika:

 

– učenici prvog razreda srednje škole koji su u školskoj 2016/17 godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome ”Vuk Karadžić”   (15 stipendija),

 

– učenici srednje škole koji su u protekloj školskoj godini završili razred sa prosječnom ocjenom 5,00 s tim da su i sve prethodne razrede srednje škole ali i osnovnu školu prije toga završili sa identičnim uspjehom (16 stipendija).

 

II

Na konkursu mogu učestvovati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

– da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić unazad godinu dana,

– učenici upisani u prvi razred srednje škole koji su osnovnu školu završili kao dobitnici diplome ”Vuk Karadžić”,

– učenici drugog i viših razreda srednje škole sa prosjekom 5,00 iz  svih prethodnih razreda (osnovnih i srednjih škola).

 

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 

– fotokopije svjedočanstava ili uvjerenje o svim završenim razredima osnovne i srednje škole s prosjekom ocjena 5,00,

– fotokopiju lične karte ili rodnog lista,

– fotokopiju čekovne kartice ili broj tekućeg računa,

– uvjerenje kojim kandidat dokazuje prebivalište na području opštine Teslić u poslednjih godinu dana (obrazac PB4A),

– ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora.

 

IV

Obrasci prijave na konkurs mogu se dobiti na info-pultu opštinske uprave Teslić (Ul. Karađorđeva br. 18) ili na Web stranici opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

 

V

Konkurs je otvoren do 31. januara 2018. godine a prijave se predaju u Šalter sali opštinske uprave Teslić (Ul. Karađorđeva br. 18).

NAČELNIK OPŠTINE
 Milan Miličević

Obrazac prijave na konkurs za učeničku stipendiju

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti