Broj: 01-013-178/21

Datum: 30.11.2021. godine

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić doneseniim na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 29.11.2021.godine, a u vezi nacrta Programa rada SO Teslić za 2022. godinu, u organizaciji Stručne službe SO Teslić, sprovešće se

J A V N A   R A S P R A V A

o Nacrtu Programa  rada  SO  Teslić  za 2022. godinu

 

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Programa rada SO Teslić za 2022. godinu.

Javna rasprava će se održati u ponedjeljak, dana 13.12.2021. godine, sa početkom u 11,00 časova, u maloj sali u zgradi Opštinske uprave Teslić.

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

O nacrtu ovog dokumenta možete diskutovati i na online javnoj raspravi na platformi eCitizen na sledećem linku: https://www.ecitizen.ba/teslic/online-debates/online-debate/68

 

Nacrt Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2022. godinu

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti