Broj: 01-013-123/18

Datum: 30.11.2018. godine

 

SVIM ZAINTERESOVANIMA

 

Predmet:      Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu Programa rada SO-e za 2019. godinu

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić doneseniim na sjednici održanoj 28.11.2018. godine, a u vezi Nacrta Programa rada SO-e za 2019. godine, u organizaciji Stručne službe SO-e Teslić, sprovešće se javna rasprava.

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Programa rada SO-e za 2019. godinu.

Javna rasprava će se održati u utorak 11.12.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u maloj sali u zgrade Opštinske uprave Teslić.

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

 

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

 

Nacrt Programa rada SO Teslić za 2019. godinu

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti