Broj: 01-013-103/23

Datum: 28.11.2023. godine

 

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić, doneseniim na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 27.11.2023. godine, a u vezi Nacrta Programa rada SO Teslić za 2024. godinu, u organizaciji Stručne službe SO Teslić sprovešće se

 

J A V N A  R A S P R A V A

o Nacrtu Programa  rada  Skupštine opštine Teslić  za 2024. godinu

 

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Programa rada SO Teslić za 2024. godinu.

 

Javna rasprava će se održati u četvrtak, dana 14.12.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Maloj sali u zgradi Opštinske uprave Teslić.

 

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

 

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

Nacrt Programa rada SO Teslić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti