Broj: 01-013-135/22

Datum: 07.12.2022. godine

 

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić doneseniim na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 06.12.2022. godine, a u vezi Nacrta Programa rada SO Teslić za 2023. godinu, u organizaciji Stručne službe SO Teslić, sprovešće se

 

J A V N A  R A S P R A V A

o Nacrtu Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2023. godinu

 

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Programa rada SO Teslić za 2023. godinu.

Javna rasprava će se održati u srijedu, dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 09,00 časova, u maloj sali u zgradi Opštinske uprave Teslić.

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

Nacrt Programa rada SO Teslić za 2023. godinu (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti