U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić broj 01-013-11/18 od 7.2.2018. godine, a u vezi nacrta Plana kapitalnih investicija opštine Teslić za period 2018-2020. godine, u organizaciji Tima za izradu plana kapitalnih investicija opštine Teslić, sprovešće se javna rasprava.

Pozivaju se zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju  Plana kapitalnih investicija opštine Teslić za period 2018-2020. godine.

Javna rasprava će se održati dana 7.3.2018. godine (srijeda) u maloj sali opštine Teslić sa početkom u 11.00 sati.

Učešće na javnoj raspravi će uzeti Načelnik opštine Teslić sa saradnicima.

Dokument koji će se razmatrati na javnoj raspravi moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta. Nacrt dokumenta je moguće pogledati i u kancelariji br. 8 svakim radnim danom od 7-15 časova do 20.3.2018. godine.

NACRT Plan kapitalnih investicija 2018-2020 (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti