JAVNA RASPRAVA –

nacrt dokumenta ,,Omladinska politika opštine Teslić za period 2021-2025. godine“

 

U skladu sa zaključkom Skupštine opštine Teslić donesenim na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine, a u vezi nacrta dokumenta ,,Omladinska politika opštine Teslić za period 2021.-2025. godine“, u organizaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti, biće sprovedena javna rasprava.

POZIVAMO sve zainteresovane građane, političke subjekte, Komisiju za mlade, predstavnike srednjih škola, omladinskih organizacija, zdravstvenih ustanova, sportskih organizacija, JU ,,Centar za socijalni rad“ Teslić i  JU Narodnoj biblioteci ,,Danilo Kiš“ Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi uzeli aktivno učešće  u kreiranju dokumenta ,,Omladinska politika opštine Teslić za period 2021.-2025. godine.“

Javna rasprava biće održana dana 10.12.2021. godine sa početkom u 12:00 časova,  u maloj sali opštinske uprave.

Dokument koji će biti razmatran moguće je preuzeti sa zvanične stranice opštine Teslić: www.opstinateslic.com, gdje će biti objavljen u formi nacrta.

v.d. NAČELNIKA ODJELJENJA

ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Slaven Jelić

 

O nacrtu ovog dokumenta možete diskutovati i na online javnoj raspravi na platformi eCitizen na sledećem linku: https://www.ecitizen.ba/teslic/online-debates/online-debate/67

 

Nacrt Omladinske politike opštine Teslić za period 2021.-2027. godina

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti