U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić donesenim na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 27.11.2019. i 03.12.2019. godine, a u vezi nacrta Programa rada SO-e za 2020. godine, u organizaciji Stručne službe SO-e Teslić, sprovešće se javna rasprava.

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Programa rada SO-e za 2020. godinu.

Javna rasprava će se održati u ponedjeljak, dana 16.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova, u maloj sali u zgradi Opštinske uprave Teslić.

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti