Broj: 05-37-1.216/18

Datum: 03.12.2018. godine

 

PREDMET: Poziv za učešće na Javnu raspravu na Nacrt odluke o javnim parkiralištima

 

U skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Teslić, broj: 01-013-130/18 od 29.11.2018. godine, obavještavamo građane opštine Teslić, da će se provesti javna rasprava o Nacrtu odluke o javnim parkiralištima.

            S tim u vezi, pozivaju se zainteresovani građani, privredni i ostali subjekti sa područja opštine Teslić, da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u izradi gore pomenute Odluke.

Javna rasprava o navedenoj odluci će se održati 11.12.2018. godine, (utorak) u zgradi opštine, u maloj sali sa početkom u 12 časova.

Javnoj raspravi će prisustvovati predstavnici Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove.

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Teslić www.opstinateslic.com, gdje je objavljen u formi nacrta, kao i info-pultu u zgradi Opštine Teslić.

Svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, građani i drugi zainteresovani subjekti, mogu dostaviti na e-mail [email protected] ili lično na info-pult u zgradi Opštine Teslić najkasnije do 10.12.2018. godine.

NAČELNIK ODJELJENJA

Igor Jovanović

 

Odluka o javnim parkiralištima (nacrt)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti