Broj:  02-374-15/17
Datum,  15.03.  2017.

Na osnovu člana 53. Statuta opštine Teslić-prečišćen tekst(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 11/14), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), na Zahtjev Savjeta mjesne zajednice Bardaci, Načelnik opštine  raspisuje,

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti