Broj: 02-014-464.1/22

Datum: 09.08.2022. godine

 

I Z V J E Š T A J

o radu Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja  u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Opštine Teslić u 2022. godini“ i utvrđivanju konačne rang-liste podnosioca zahtjeva

 

Rješenjem Načelnika opštine Teslić br.: 02-111-127/22 od 27.07.2022. godine, imenovana je Komisija u sastavu:

  1. Nerzudin Hajdarević, predsjednik Komisije, predstavnik MuslimAid Sarajevo
  2. Vedrana Goričanac, član, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
  3. Miloš Dakić, član , predstavnik UPP „Poljotes“ Teslić

 

Zadatak Komisije bilo je vrednovanje zahtjeva na Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja prema kriterijima utvrđenim u članu 3. i 5. Pravilnika broj: 02-020-10/22.

Komisija  je održala sastanak i i utvrdila sljedeće:

  • na Javni poziv se prijavilo 33 aplikanta;
  • svi aplikanti su ispunjavali uslove  Javnog poziva

U okviru svoga rada Komisija je:

  • izvršila ocjenjivanje i bodovanje svih prijava,
  • na terenu izvršila uvid u stanje i u skladu sa kriterijumima bodovala prijave.

Bodovanjem prijava došlo se do sljedećih zaključaka:

  • Komisija smatra da 33 prijave zadovoljavaju kriterije utvrđenim Pravilnikom.

 

Komisija je sačinila sljedeću rang listu podnosioca prijava:

R.b. Ime i prezime Ostvareni bodovi
1. Vedrana Dević 28
2. Nenad Petrović 27
3. Marko Vuković 25
4. Vesna Petković 25
5. Jelena Đekić 24
6. Aida Hajdarević 23
7. Selma Serhatlić 23
8. Mersiha Dubravac 23
9. Mladen Stanković 22
10. Aida Isić 20
11. Mario Vrekić 20
12. Sanel Iriškić 20
13. Veljko Glišić 20
14. Sanel Hatić 20
15. Jovanka Gogić 20
16. Snježana Panić 19
17. Darko Borić 19
18. Miladin Blagojević 18
19. Njegoslav Klječanin 18
20. Milka Gogić 17

 

21 Zlatko Vasić 16
22 Aldina Beginović 15
23 Radovan Jotanović 15
24 Dragomir

Blagojević

15
25 Sanja Trnjanac 14
26 Snježana Ninković 14
27 Mirzo Omerović 14
28 Zoranka Dušanić 14
29 Aleksandar Đurić 13
zo Asim Serhatlić 13
31 Brane Dolić 12
32 Borivoje Knežević 11
33 Petar Popović 10

 

Komisija predlaže podnosioce prijava od rednog broja 1. do rednog broja 20. za uzimanje u daljnju proceduru. Na gore navedenu rang listu žalba se podnosi Načelniku opštine Teslić u roku od osam (8) dana.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nerzudin  Hajdarević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti