Politički subjekti koji su u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine, svojom slobodnom voljom potvrđenom potpisima ovlaštenih predstavnika, prihvatili su i u opštini Teslić, dana 13. oktobra 2020. godine, potpisali

 

Izborni etički kodeks

političkih subjekata koji učestvuju na Lokalnim izborima 2020. godine

u opštini Teslić

 

 

U cilju promovisanja slobodnih i poštenih lokalnih izbora 2020.godine, politički subjekti koji su ovjereni za Lokalne izbore 2020. godine u opštini Teslić prihvataju da će poštovati principe: zakonitosti; demokratije; odgovornosti; integriteta i transparentnosti; slobode korištenja izbornih prava; uzajamnog poštovanja kao i kulture političkog dijaloga.

 

U skladu sa pomenutim pricipima, politički subjekti se posebno obavezuju na sljedeće:

 

Tokom izborne kampanje

 

 1. Poštovaće sve propise i pravila koja regulišu izborni proces u BiH.

 

 1. Poštovaće pravo birača da slobodno glasaju u skladu sa svojim uvjerenjima, te će se uzdržati od upotrebe bilo kakvog pritiska ili aktivnosti koje mogu da utiču na slobodno glasanje.

 

 1. Poštovaće pravo drugih političkih subjekata da slobodno iznose svoje programe i ideje. U tom smislu, politički subjekti se naročito obavezuju da neće uklanjati prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere i druge materijale koje, u skladu sa zakonom, koriste druge partije i kandidati, i da neće ometati skupove drugih stranaka niti podsticati druge da to čine.

 

 1. Nikoga neće vrijeđati, niti omalovažavati, na osnovu rase, roda, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnosti, političkih uvjerenja, i drugih karakteristika, niti koristiti govor mržnje ili predrasuda na osnovu rase, spola, nacionalnosti, vjere ili političkih uvjerenja, uključujući korištenje slika, simbola, audio i video zapisa, SMS poruka, internet komunikacije ili drugih materijala koji mogu podsticati na nasilje i širenje mržnje.

 

 1. Neće vršiti pritisak na birače koristeći svoj položaj u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru, niti nelegalno koristiti sredstva i resurse koje im takav položaj omogućuje za potrebe izborne kampanje.

 

 1. Neće vršiti, omogućavati niti poticati na vršenje zloupotrebe identiteta građana u vezi sa glasanjem iz inostranstva.

 

 1. Neće ometati slobodan rad medija i novinara i neće zloupotrebljavati medije, naročito društvene medije i mreže, tokom kampanje.

 

 1. Neće zloupotrebljavati trenutnu epidemiološku situaciju za sticanje prednosti u poduzimanju promotivnih i drugih predizbornih aktivnosti.

 

 

U izbornom procesu

 

 1. Neće ometati rad izbornih službenika te, naročito, neće zloupotrebljavati pozicije u biračkim odborima.

 

 

Nakon izbora

 

 1. Politički subjekti će po objavljenim izbornim rezultatima ukloniti sav promotivni materijal, posebno polijepljene plakate.

 

 

U pogledu ovog dokumenta

 

 1. Politički subjekti se obavezuju da će svoje članove i simpatizere upoznati sa ovim kodeksom i njegovim principima i objaviti ga na svojim web stranicama.

 

 1. Svaki potpisnik će osigurati da sve izborne aktivnosti kandidata konkretnog političkog subjekta slijede pomenute principe, a politički subjekt će osuditi svako ponašanje koje predstavlja njihovo kršenje.

 

Politički subjekti se obavezuju na poštivanje ovog kodeksa danom njegovog potpisivanja.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti