JAVNI POZIV

Njemačka nevladina organizacija Help je 01. Februara 2022 god.  počela sa implementacijom projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022” na području Opštine Teslić. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistočne Europe, a sufinansira Opština Teslić. Cilj projekta je olakšati inkubaciju samostalnih biznisa i samozapošljavanje kroz mjere pomoći za sticanje dohotka u ciljanom ekonomskom sektoru.

Svi korisnici donacije će biti obavezni da:

  1. uplate 20% od vrijednosti primljene pomoći na Help-ov transakcijski račun
  2. izvrše 10 sati društveno korisnog rada,
  3. registruju svoj biznis, gdje je to primjenjivo,
  4. pokrenu proces standardizacije proizvodnje prema uputama Help-a,
  5. prisustvuju, kad god je to moguće, obukama koje odredi Help.

 

Help će odabrati korisnike projekta u skladu sa ustanovljenim skupom socijalnih i ekonomskih kriterija. Samohrani roditelji, žene, osobe sa invaliditetom i udruženi projekti stvoreni od strane ugroženih grupa biće posebno uzeti u obzir, ovisno o održivosti predložene poslovne ideje.

Projekat će podržati ukupno 21 korisnika na području opštine Teslić. Potencijalni korisnici su sve nezaposlene i/ili zaposlene osobe iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti. Projektom mogu biti podržane sve aktivnosti koje rezultiraju odgovarajućim mjesečnim prihodom, zavisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.  Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava

Svi zainteresovani mogu dobiti detaljne informacije o projektu i formulare za prijavu u Opštini Teslić, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu kancelarija broj 26  ili preuzeti sa sajta Opštine Teslić. Čitko popunjenu i potpisanu aplikaciju pošaljite najkasnije do 04/Novembar 2022. godine na sljedeću adresu:

Help  – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Projekat SOE05-21/22
Kolodvorska 10
71 000 Sarajevo
Kontakt telefon: 033/ 646 – 889

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti