Čime se projekt bavi?

Dugoročni izazov za sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini je nedostatak finansijske održivosti vodovodnih preduzeća. Kapaciteti za adekvatno finansijsko planiranje i upravljanje su ograničeni, a računovodstvene prakse nisu usklađene sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva i međunarodnih profesionalnih standarda. Bez sistema upravljanja, vodovodna preduzeća nisu u mogućnosti investirati u opremu, održavanje infrastrukture, razvoj, niti obračunati stvarnu cijenu za usluge. Ako se institucionalne slabosti ne otklone, nastaviće se problemi sa isporukom i kontrolom kvaliteta vode.

CILJ PROJEKTA
Doprinijeti održivom razvoju komunalnih preduzeća koja pružaju kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda obezbijeđenjem zdravog životnog okruženja stanovništvu, uz paralelno jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

  • Testirati Metodologiju u vodovodima opština Tešanj i Teslić, kako bi se unaprijedila finansijska i operativna održivosti komunalnih preduzeća
  • Podizati svijest i jačati kapacitete ključnih aktera za usvajanje i implementaciju metodologije
  • Podizati svijest o važnosti uključivanja nacrta metodologije za određivanje cijena i regulatornog/ih tijela u strukturu BiH legislative koja uređuje pružanje komunalnih usluga, sa ciljem uspostave regulatornog tijela na odgovarajućem administrativnom nivou, kako bi se izvršila primjena tarifne metodologije koja će omogućiti dugoročno održivo poslovanje komunalnih preduzeća

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti