TESLIĆ: DO KRAJA GODINE ĆE BITI ZASAĐENO 625 SADNICA DRVEĆA

Opština Teslić i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sa zadovoljstvom najavljuju početak realizacije UNDP Incijative za zeleniju i održivu budućnost koja ima za cilj sadnju 10.000 sadnica na području 15 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u 2020. godini. Ovom inicijativom nastoji se odgovoriti na problem zagađenja vazduha, zemljišta i vode. Aktivnosti poput sadnje drveća mogu imati značajan uticaj ukoliko se preduzimaju redovno i u većem obimu. Drveće sprječava klizišta i eroziju zemljišta, smanjuje rizik od poplava, obogaćuje vazduh, pomaže u borbi protiv klimatskih promjena.

Inicijativi se pridružilo 15 jedinica lokalne samouprave – Banja Luka, Bihać, Cazin, Doboj, Gradiška, Jablanica, Modriča, Novo Sarajevo, Odžak, Sanski Most, Srebrenik, Tešanj, Teslić, Tuzla i Zenica.

Cilj je da se zasadi 10.000 sadnica na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka, industrijskim zonama i drugim lokacijama. Opštine doprinose sa 7.375 sadnica, UNDP sa preostalim iznosom.

15 jedinica lokalne samouprave, 10.000 sadnica, 125 lokacija za sadnju, 26 vrsta bjelogoričnog i crnogoričnog drveća – bagrem, breza, čempresi, hrast, jabuka, bor, tuja, topola, platan, smrča, lipa, orha, jela.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti