Broj: 01-013-148/21

Datum: 12.10.2021. godine

 

 • ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE
 • NAČELNIKU OPŠTINE
 • NAČELNICIMA ODJELJENJA OPŠTINSKE UPRAVE
 • POLITIČKIM STRANKAMA KOJE IMAJU ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE
 • MJESNIM ZAJEDNICAMA
 • JAVNIM USTANOVAMA
 • NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

Predmet: Dostava prijedloga za Program rada Skupštine opštine Teslić za 2022. godinu, traži se

 

Poslovnikom o radu Skupštine opštine Teslić predviđeno je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu do početka godine.

 

Program rada Skupštine treba da sadrži pitanja i zadatke iz nadležnosti, odnosno djelokruga rada Skupštine opštine, a koji proizilaze iz Ustava, zakona i Statuta opštine, utvrđene politike razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke čije rješavanje je od interesa za građane opštine.

 

U vezi navedenog, a u cilju izrade što kvalitetnijeg Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2022. godinu, molimo Vas da dostavite Vaše prijedloge (teme) koje bi trebalo uvrstiti u Program rada.

 

Poželjno bi bilo da vaš prijedlog naročito sadrži:

 

 • Naziv pitanja (teme) koje bi trebalo uvrstiti u Program rada;
 • Kratak sadržaj problematike koja bi se trebala odraditi u okviru predložene teme;
 • Razloge zbog kojih predloženo pitanje treba uvrstiti u Program rada;
 • Orijentacioni rok za razmatranje predloženog pitanja (teme).

 

Ukoliko se predlaže donošenje Odluka i drugih normativnih akata ili izmjena i dopuna postojećih Odluka, poželjno bi bilo navesti pravni osnov za donošenje predložene Odluke, odnosno predložiti koja rješenja bi trebalo mijenjati u postojećim odlukama čije se izmjene predlažu.

Molimo Vas da Vaše prijedloge, mišljenja i sugestije u pogledu Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2022. godinu dostavite u pisanoj formi na adresu:

Skupština opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 18 ili da iste neposredno predate u Stručnu službu Skupštine opštine Teslić (kancelarija broj 21), najkasnije do dana 8.11.2021. godine.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti