Broj: 02-014-02-5/21

Teslić, 07.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i Sporazuma za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

DIREKTNI JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA PARTNERSKIH MJESNIH ZAJEDNICA U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI – FAZA II

 

I

Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta u 5 (pet) partnerskih mjesnih zajednica i to: Buletić, Gornji Buletić, Pribinić, Ugodnović i Čečava.

 

II

– Minimalna ukupna vrijednost apliciranog projekta iznosi  26.000,00 KM (bez PDV-a),

– Maksimalna ukupna vrijednost projekta iz raspoloživog fonda za svaku mjesnu zajednicu iznosi 30.800,00 KM (bez PDV-a),

 

III

Projektna aplikacija mora ispunjavati administrativne preduslove.  Administrativni preduslovi podrazumijevaju da aplikacija sadrži slijedeće:

– Prijedlog projekta (Word format – Prilog 1);

– Budžet projekta (Excel format – Prilog 2);

– Logički okvir (Word format – Prilog 3);

– Plan aktivnosti (Word format – Prilog 4);

– Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje ukoliko pored JLS i MZ projekta predloženi projekat sufinansiraju i drugi donatori, odnosno ukoliko je MZ obezbijedila dodatno sufinansiranje iz drugih izvora (Pismo namjere- Prilog Ukoliko se radi o pravnom licu koje sufinansira projekat, neophodno je osigurati ovjerenu izjavu o spremnosti sufinansiranja, a ukoliko se radi o fizičikim licima, onda je neophodno obezbijediti njihove potpise na zajedničkoj izjavi o spremnosti sufinansiranja.

– Obrazloženje rukovodstva mjesne zajednice za odabir podnesenog projekta,

– Tehničku dokumentaciju za infrastrukturne i građevinske projekte,

 

IV

  Projektna dokumentacija kao i kriterijumi i smijernice za realizaciju projekata po ovom Pozivu se može preuzeti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije. Kontakt osoba Stefan Vidović, koordinator projekta, e-mail [email protected], tel; 053/411-552. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na  veb stranici  Opštine (https://www.opstinateslic.com/direktni-javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-partnerskih-mjesnih-zajednica-u-okviru-projekta-jacanje-uloge-mjesnih-zajednica-u-bosni-i-hercegovini-faza-ii/)

 

V

Direktni javni poziv je otvoren od 07.03.2022. godine do 04.04.2022. godine, do 15:00 časova.

Parnerske mjesne zajednice svoje projektne prijedloge moraju fizički dostaviti lično na šalter broj 5 Opštinske uprave, adresa Karađorđeva 18, 74270 Teslić, Republika Srpska sa naznakom Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRILOG 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

PRILOG 2 – PREGLED BUDŽETA

PRILOG 3 – LOGIČKI OKVIR RADA

PRILOG 4 – PLAN AKTIVNOSTI

PRILOG 5 – PISMO OBAVEZE ZA DODATNO SUFINANSIRANJE

KRITERIJUMI I SMJERNICE ZA REALIZACIJU INCIJATIVA MZ

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti