R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta u Opštinsku upravu Teslić po Internom konkursu broj 02-120-11/21 od 04.10.2021. godine

Broj: 02-120-11/21

Datum: 25.10.2021. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, po raspisanom Internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog  mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme broj 02-120-11/21 od 04.10.2021. godine obaviće se u četvrtak, 28.10.2021. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Novica Trivunović

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti