Zapisnik sa 19. redovne sjednice Skupštine opštine Teslić