Извод из записника са 18. редовне сједнице СО Теслић