Uslijed zakonske obaveze da se uskladi organizovanje prevoza učenika sa direktorima osnovnih i srednjih škola, na početku školske godine došlo je do problema sa prevozom učenika na području opštine Teslić, a u toku sutrašnjeg dana (četvrtak 05.09.2018 godine) problem bi trebao da bude riješen sa direktorima svih škola i sa autoprevoznicima, koji održavaju linije.

Direktori osnovnih i srednjih škola blagovremeno su obavješteni o obavezi da se subvencionisanje prevoza učenika uskladi sa zakonom, a koje je u nadležnosti ministarstva prosvjete, dok će Opštinska uprava učestvovati u subvencionisanju prevoza učenika bilo putem škola ili direktno plaćanjem mjesečnih karti na račune roditelja djece.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti