17.06.2024. - JAVNI OGLAS za prijavu kandidata za izbor jednog kontrolora izbornih rezultata