ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАУЗИМАЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ СКО