Број: 01-013-19/23

Датум: 17.03.2023. године

 

На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени гласник Oпштине Теслић“, број 4/17), након одржаног колегијума Скупштине oпштине,

С А З И В А М

23. редовну сједницу Скупштине општине Теслић за дан ПОНЕДЈЕЉАК 27.03.2023. године у 10:00 часова која ће се одржати у скупштинској сали (зграда Завода за запошљавање) у Теслићу.

 

За рад на 23. редовној сједници предлажем сљедећи:

 

Д н е в н и  р е д

 

 1. Приједлог годишњег Плана утрошка средстава по основу прихода од накнаде за продају шумских дрвних сортимената у 2023. години;
 2. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања;
 3. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана Централног манифестационог трга и дијела Регулационог плана С1Ц1, у Теслићу;
 4. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје грађевинског земљишта непосредном погодбом ради изградње објекта вјерске заједнице у КО Булетић;
 5. Приједлог Одлуке о прихватању задужења општине Теслић код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовода и канализације у Републици Српској II ( FIN0345);
 6. Приједлог Плана рада Начелника општине и одјељења Општинске управе за 2023. годину;
 7. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова на подручју општине Теслић у 2022. години;
 8. Приједлог Програма одржавања локалних путева  на подручју општине Теслић у 2023. години;
 9. Приједлог Aкционог плана за реализацију циљева из Стратегије развоја  општине Теслић у 2023. години;
 10. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње у 2022. години;
 11. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње у 2023. години;
 12. Извјештај о усаглашавању Стратегије развоја општине Теслић за период 2018-2027. година са законским прописима;
 13. Извјештај Општинске борачке организације Теслић, о утрошку средстава из буџета општине Теслић за 2022. годину;
 14. Извјештај Општинске организације Црвеног крста општине Теслић, о утрошку средстава из буџета општине Теслић за 2022. годину;
 15. Извјештај СПКД „Просвјета“ Теслић, о утрошку средстава из буџета општине Теслић за 2022. годину;
 16. Извјештај КД „Препород“ Теслић, о утрошку средстава из буџета општине Теслић за 2022. годину;
 17. Извјештај о утрошку средстава за спортске манифестације и школска такмичења, из буџета општине Теслић за 2022. годину;
 18. Извјештаји о раду о пословању јавних предузећа и установа у 2022. години:
 • ЈЗУ Дом здравља “Свети Сава” Теслић,
 • ЈУ Центар за социјални рад Теслић,
 • ЈПУ Дјечији вртић “Палчић” Теслић,
 • ЈУ Народна библиотека “Данило Киш” Теслић,
 • ЈУ Туристичка организација општине Теслић,
 • ЈУ Спортски центар „Радолинка“ Теслић,
 • ЈУ „Културни центар Теслић
 • ПКД „Рад“ а.д. Теслић,
 • КП „Комуналац“ а.д. Теслић,
 1. Извјештај o раду у Скупштини акционара општине ПКД „Рад“ а.д. Теслић и КП „Комуналац“ а.д. Теслић за период 01.01. – 31.12.2022. године;
 2. Одборничка питања;
 3. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СО

Саво Касаповић

 

МАТЕРИЈАЛ (преузми)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti