Број: 02-014-52/24

Датум: 03.06.2024. године

 

У складу са Правилником о додјели једнократне новчане субвенције родитељима/ старатељима дјеце која похађају приватне предшкосле установе на територији општине Теслић, број: 02-020-11/24 од 31.05.2024. године и  Одлуком о извршењу Буџета Општине Теслић за 2024. годину („Службени гласник општине Теслић“, број: 10/23), начелник општине Теслић расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За додјелу једнократне новчане субвенције родитељима/старатељима дјеце која похађају приватне предшколске установе на територији општине Теслић

1.ПОЗИВ

Позивају се родитељи/старатељи дјеце која похађају приватне предшколске установе на територији општине Теслић да поднесу захтјев за једнократну новчану субвенцију у износу од 250,00КМ (словима: двијестотинепедесет конвертибилних марака) у току текуће буџетске године.

2.ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ СУБВЕНИЦИЈУ

Право на једнократну новчану субвенцију имају сви родитељи/старатељи са подручја општине Теслић и то за свако дијете посебно а чија дјеца похађају приватну васпитно- образовну предшколску установу (Вртић) на подручју општине Теслић.

Да би остварили право на субвенцију, дијете мора да борави минимално три мјесеца у вртићу.

Новчана субвенција се односи искључиво на дјецу предшколског узраста.

3.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Рок за подношење захтјева је најкасније до 31. августа текуће буџетске 2024. године.

4.ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

  • Попуњен захтјев за једнократну новчану субвенцију (захтјев се налази у прилогу јавног позива. Захтјев се може преузети и на инфо- пулту Општинске управе Теслић)
  • Копија Уговора или потврда која је овјерена и потписана од стране приватне предшколске установе гдје се јасно види да дијете похађа приватну предшколску установу најмање три мјесеца од дана уписа па до дана подношења захтјева
  • Копија родног листа дјетета
  • Копија личне карте родитеља/старатеља
  • Копија текућег рачуна

Попуњен захтјев са пратећом документацијом се доставља у канцеларију број 25. радним даном у периоду од 07:00-15:00 часова.

5.РОК ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Рок за исплату је 30 дана од дана подношења Захтјева.

Општинска управа задржава право провјере истинитости података а прије исплате средстава.

6.КОНТАКТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

За све додатне информације можете контактирати: Кристина Марковић (053/411-537).

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

 

Захтјев за субвенцију

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости