,

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА И МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске је дана 15.12.2023. расписао два јавна конкурса:

„ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА 2023. ГОДИНУ“

и

„ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, СИСТЕМИМА И ПРОЦЕСИМА, А КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 2023.ГОДИНУ“.

На линку: www.ekofondrs.org/konkurs можете пронаћи све детаље у вези са конкурсима и ИЗВРШИТИ ПРИЈАВУ за учешће.