УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одборници СО Теслић данас су на 13. редовној сједници усвојили буџет општине за 2018. годину у висини од 17.250.000 КМ.

Усвојени буџет општине Теслић за 2018. годину у висини од 17.250.000 КМ процијењен је реалним гледајући свеукупну економску ситуацију. Буџет би требало да обезбиједи функционисање свих виталних функција општине које чине живот локалне заједнице, при чему ће се 25 одсто буџетског оквира издвојити за социјална давања, али и значајна средства за развој, односно капитална улагања. Осим редовне буџетске ставке у висини од милион КМ, за развој су предвиђена и средства која нису директно везана за буџетски оквир.

Милован Станковић, замјеник начелника општине Теслић каже да ће бити пројеката који нису везани за буџетски оквир.

„То је нешто што заиста представља крупне пројекте на подручју општине Теслић, а ријеч је о регулацији корита Велике Усоре у урбаном дијелу општине Теслић и ријеч је о наставку пројекта водоснадбијевања и каналисања отпадних вода. Та два пројекта нису у оквиру буџета, а представљају врло значајне комуналне објекте који ће у наредном периоду имати велики значај за укупан развој општине Теслић.“ – рекао је Станковић.

На овој сједници једногласно је усвојена Стратегија развоја општине за период од 2018. до 2027. године. Стратегија је усмјерена на три кључна циља, а то су привредни и друштвени развој, као и развој комуналне инфраструктуре и животне средине. Сви програми и пројекти планирани за наредни десетогодишњи период процијењени су на 50 милион КМ.

„Стратегија је рађена тако да су стратешки циљеви дефинисани на нивоу од 10 година, а оперативни или секторски циљеви су дефинисани на нивоу од 5 година. Сматрам да је стратегија урађена као резултат идеја и захтјева најширих слојева општине Теслић.“ – навео је Станковић.

У склопу дневног реда ове сједнице измијењена је Одлука о одређивању радног времена у угоститељским објкетима који се налазе у зградама колетивног становања.

„Радно вријеме је стандардно као и за све објекте сличног типа, с тим што нема могућност продужења, значи у зимском периоду то је до 22 часа, а викендом до 23 часа, док се у љетном периоду продужава за један сат дуже.“ – рекао је Мирољуб Летић, предсједник Скупштине Општине Теслић.

На овом скупштинском засједању донесена је и одлука о субвенционисању водних услуга корисницима социјалне заштите тако да ће та лица мјесечно бити ослобођена плаћања по три кубна метра утрошене воде.