КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ И ЂАЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ И ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ И ЂАЧКИХ СТИПЕНДИЈА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ У 2024. ГОДИНИ

 

Број: 02-67-78/23

Теслић, 5. јануара 2024. године

 

Комисија за спровођење конкурса за додјелу студентских и ђачких стипендија из буџета Општине Теслић у 2024. години, именована рјешењем Начелника општине број: 02-111-114/23 од 29. новембра 2023. године, након разматрања приговора изјављених на Прелиминарну ранг-листу кандидата за додјелу студентских и ђачких стипендија за академску и школску 2023/2024. годину, број: 02-67-84/23 од 26. децембра 2023. године, на основу тачке XIV/1 Одлуке о стипендирању („Службени гласник општине Теслић“, број 8/23), а у складу са чланом 2. и 3. Програма стипендирања за 2024. годину („Службени гласник општине Теслић“, број 9/23), утврдила је

 

КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ  КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ И ЂАЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ И ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ (преузми)