Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

Конкурсна комисија за спровођење поступка за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-7/24

 

Број: 02-120-7/24

Датум: 02.07.2024. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Усмени интервју са кандидатима који испуњавају услове по расписаном Јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста – намјештеника, број 02-120-7/24 од 30.05.2024. године обавиће се у понедјељак, 08.07.2024. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Општинске управе Теслић, ул. Карађорђева бр. 18 (мала сала).


ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Јасмина Мрковић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости