R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA TESLIĆ
Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-7/24

Broj: 02-120-7/24
Datum: 02.07.2024. godine

O B A V J E Š T E Nj E

Usmeni intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta – namještenika, broj 02-120-7/24 od 30.05.2024. godine obaviće se u ponedjeljak, 08.07.2024. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Jasmina Mrković

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti