Покреће се  поступак набавке– Конкурс за израду идејног рјешења Трга Српских бораца у Теслићу, с циљем додјеле  награде побједницима за израду идејног рјешења – прва, друга и трећа награда.

Предмет набавке је – Израда идејног рјешења „Трга Српских бораца у Теслићу“, према пројектном задатку а који се налази у ПРИЛОЗИМА овог конкурса.

Лице са којим ће се вршити комуникација а везано за Пројектни задатак је Саид Ајановић – Бранка Ђорђић, начелник одјељења за стамбено- комуналне послове

Контакт: 053/411-507.

Лица која процјене на основу тендерске документације, пројектног задатка и ажурне геодетске подлоге да ће учествовати у конкурсу, могу извршити увид у сву пратећу документацију  а који се тичу градског трга. Такође, лица могу да изађу на терен, односно на локацију на којој се налази градски трг.

Посјету и увид у документацију морају најавити лицу из тачке 3.1. тендерске документације.

 

Контакт особа а везано обилазак терена је САИД АЈАНОВИЋ

            Телефон: 053/411-507

            e-mail: [email protected]

 

Обавјештење о јавној набавци

14-404-87-24 Идејно рјешење за градски трг….

Пројектни задатак трга…

ЦРТЕЖИ, СКИЦЕ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН……

 

 

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости