Број: 02-014-366-1/18

Датум: 02.07.2018.године

 

На основу члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/17) и члана 10. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава МЕГ пројекта за јавну грант шему подстицаја привреди који се суфинансира средствима буџета Општине, Начелник општине Теслић,  доноси

О Д Л У К У

о продужењу рока за доставу пријава на Јавни позив послодавцима за кориштење средстава МЕГ Пројекта за јавну грант шему подстицаја који се суфинансира средсвима из буџета општине Теслић

 

I

Продужава се рок за доставу пријава на Јавни позив послодавцима за кориштење средстава МЕГ Пројекта за јавну грант шему подстицаја који се суфинансира средсвима из буџета општине Теслић за 15 дана.

II

Крајњи рок за доставу пријава 18.07.2018. године.

III

Све остале одредбе Јавног  позива остају непромјењене.

IV

Ова Одлука објавиће се  на огласној табли и на службеној wеb-страници општине.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости