Број: 02-66-5/18

Датум: 21.06.2018. године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Поништава се Јавни позив за суфинансирање програма/пројеката спортских организација из Буџета општине Теслић број: 02-66-5/18 од 28.05.2018. године који је објављен на огласним таблама Општинске управе Теслић и ЈУ Спортски центар ”Радолинка”, те на званичној интернет страници општине Теслић.

Јавни позив се поништава јер није у складу са ЛОД методологијом и сугестијама координатора Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD), тј. оваквим Јавним позивом не можемо испунити преузете обавезе из Писма о успостављању сарадње потписаним 29.06.2017. године у склопу Меморандума о разумијевању између UNDP-a и Општине Теслић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости