Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama. Sve informacije dostupne na Internet prezentaciji www.opstinateslic.com, koji je u vlasništvu Opštinske uprave Teslić, isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje Opštinske uprave Teslić objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihove objave. Opštinske uprave Teslić može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Opštinske uprave Teslić stalno proverava i aktualizuje informacije naovoj Internet prezentaciji. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Opštinske uprave Teslić ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa njene Internet prezentacije jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na ovoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se zaposlenima Opštinske uprave Teslić.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Opštinske uprave Teslić ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentacijuOpštinske uprave Teslić na sopstveni rizik. Opštinske uprave Teslić nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe ove Internet prezentacije ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Opštinske uprave Teslić neće biti odgovorna za bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu i/ili izmaklu dobit, koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i/ili njenog sadržaja i/ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Pojedini linkovi sadržani na Internet prezentaciji www.opstinateslic.com, koji je u vlasništvu Opštinske uprave Teslić, mogu voditi do internet prezentacija koje nisu u vlasništvu Opštinske uprave Teslić ne odgovara za sadržaj koji se nalazi na internet prezentacijama trećih lica niti ih na bilo koji način podržava.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo Opštinske uprave Teslić. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.

Korišćenje HTML-cookies/kolačića

Korišćenjem ove Internet prezentacije, prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na Vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom Vaše posete Internet prezentaciji šalju nazad informacije o Internet prezentacija sa kojih ste došli na ovu Internet prezentaciju i kretanju kroz nju. Prikupljanje ovih informacija pomaže Opštinske uprave Teslić da bolje prepozna navike posetilaca ove Internet prezentacije kako bi mogla da poboljša pretragu Internet prezentacije i unapredimo njeno funkcionisanje. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pretraživaču koja Vam omogućava da odbacite podešenja svih ili nekih kolačića.

Prikupljanje podataka korisnika

Na ovoj Internet prezentaciji se prikupljaju Vaši podaci, kao korisnika Internet prezentacije, koje ostavljate dobrovoljno u formularu i to se smatra Vašom saglasnošću da se ti Vaši podaci koriste u svrhu: kontakata, statističke obrade posećenosti ove Internet prezentacije, komunikacije sa predstavnicima Opštinske uprave Teslić radi dodatnog informisanja.

Ukoliko ne želite da se Vaši podaci koriste u naznačene svrhe molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na na adresu elektronske pošte informisanje[at]opstinateslic.com i odjavite se sa liste.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti