U  Tesliću je 11.09.2017.godine prezentovan projekat Regionalni  program Ujedinjenih  nacija  za  Zapadni  Balkan (ReLOaD), koji  finansira EU a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija  (UNDP). U okviru istog događaja su prisutni predstavnici organizacija civilnog društva upoznati sa prioritetnim oblastima za projekte koji će biti finansirani tokom realizacije projekta.

Prioritetne oblasti za projekte koji će biti implementirani na teritoriji opštine Teslić su usklađene sa Strategijom razvoja opštine Teslić i to su :

 1. Zaštita životne sredine
  • Unapređenje energetske efikasnosti i podrška aktivnostima koje doprinose smanjenju zagađenja životne sredine

 

 1. Socijalna inkluzija
  • Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva
  • Promocija i podrška za preduzetništvo marginalizovanih grupa

 

 1. Mladi
  • Unapređenje volonterizma mlade populacije

 

 1. Kultura i sport

 

 • Stvaranje ambijenta za razvoj sporta i rekreativnih aktivnosti
 • Unapređenje sadržaja i raznovrsnosti kulturnih dešavanja

 

Ispred projektnog tima UNDP raspravi je prisustvovala  Branka Matić koja je prisutnim predstavnicima OCD predstavila bitne informacije o projektu i predstojećem javnom pozivu za finansiranje projekata iz strateški važnih oblasti.

Zabilježena je velika posjećenost predstavnika nevladinih organizacija i sportskih udruženja na događaju, koji su aktivno učestvovali u raspravi. Tom prilikom su najavljene i neke od narednih aktivnosti kao što je održavanje dana otvorenih vrata u Tesliću tokom trajanja javnog poziva kao i obuka za predstavnike nevladinog sektora.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti