U skladu sa Zakonom o Danu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 113/16) 09.01.2019. godine (srijeda) je republički praznik i to je neradni dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti