Број: 01-013-66/24

Датум: 23.05.2024. године

 

На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени гласник oпштине Теслић“, број 4/17 и 7/23), након одржаног колегијума Скупштине oпштине,

 

С А З И В А М

 

33. редовну сједницу Скупштине општине Теслић за дан ЧЕТВРТАК 30.05.2024. године у 10:00 часова која ће се одржати у скупштинској сали (зграда Завода за запошљавање) у Теслићу.

 

За рад на 33. редовној сједници предлажем сљедећи:

 

Д н е в н и  р е д

 

  1. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Теслић;
  2. Одборничка питања;
  3. Разно.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СО

Саво Касаповић

 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТ

Табела 1

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti