Етички кодекс изабраних представника

Овим Кодексом се  утврђује  оквир  етичких  принципа за  локалне јавне представнике, прилагођен постојећем законодавству, прописима и принципима јавне администрације.
Одборници Скупштине општине Теслић, као непосредни изабрани представници свих грађана у Општини Теслић, узајамно се обавезују на поштовање овог Кодекса, а све у циљу оправдања и јачања јавног повјерења, личног  и   политичког  интегритета  и   ауторитета,   који  припада Скупштини општине Теслић и њима  као њеном саставном дијелу.

П О С Л О В Н И К о раду Комисије за изборе, именовања и мандатна питања у праћењу и провођењу Етичког кодекса изабраних представника у Скупштини општине Теслић
ЕТИЧКИ КОДЕКС ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА – одборника у Скупштини општине Теслић (преузми)