Број: 01-013-79/23

Датум: 24.08.2023. године

 

На основу члана 53. став 2. Пословника о раду скупштине  општине  Теслић („Службени  гласник општине Теслић“ број 4/17), члана 3. Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Теслић  („Службени гласник општине Теслић“ број 7/23) и члана 17. Етичког кодекса о раду изабраних представника – одборника у Скупштини општине Теслић („Службени гласник  општине Теслић број 7/23), Комисија за избор, именовања и мандатна питања  општине Теслић расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за именовање  четири  члана  из реда угледних и афирмисаних грађана у јавном    животу у Комисију  за етичка питања

 

  1. Позив

Позивају се угледни и афирмисани грађани у јавном животу  са подручја општине Теслић  да се пријаве на Јавни позив за избор чланова  у Комисији за етичка питања.

  1. Право на пријаву

Право пријаве имају сви пунољетни грађани, неспорног јавног угледа  у локалној заједници.

  1. Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објаве Јавног позива на  web страници  општине Теслић.

Неблаговремене  и непотпуне изјаве се неће узети у разматрање.

  1. Документација неопходна за подношење пријаве
  • Биографија са прегледом тока образовања,
  • Овјерена копија личне карте,
  • Доказ о ВСС (диплома),
  • Овјерена изјава да нисте члан органа политичке парије.

 

Попуњена пријава (образац)  који је саставни дио  Јавног позива  са пратећом  документацијом доставити лично или путем поште на адресу: Општинска управа општине Теслић, ул. Карађорђева бр.18, 74270 Теслић, са назнаком: Пријава на Јавни позив за избор чланова Комисије за Етичка питања ( четири  члана из реда угледних и афирмисаних грађана).

  1. Контакт информације

За све додатне информације  можете контакрирати: секретара Сању Ђурђевић (053/411-526)

 

Предсједник комисије

Александар Шакановић

 

ПРИЈАВА

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости